Lưu trữ thẻ: trà đạo

Trà Đạo Nhật Bản và Nghệ Thuật Thưởng Thức Trà Xanh

Trà Đạo Trà Đạo Nhật Bản

Trà đạo Nhật Bản, hay còn gọi là “chanoyu”, “sado” hoặc “chado”, là nghệ thuật thưởng thức trà xanh truyền thống của người Nhật. Không chỉ là việc uống trà, trà đạo còn là một nghi thức mang đậm tính văn hóa và triết lý, phản ánh tinh thần tĩnh lặng và sự hòa hợp […]