Lưu trữ thẻ: chất riêng Eggyolk

Cà phê trứng: Dấu ấn Hà Nội

Cà phê trứng

Tại sao cà phê trứng lại trở thành dấu ấn riêng của Hà Nội? Trong bối cảnh sống hối hả của Hà Nội, mùa thu mang đến một điều gì đó đặc biệt cho thủ đô này. Cây cỏ chuyển màu, người dân dường như di chuyển chậm lại, tiếng bước chân trên lá vàng […]