Lưu trữ thẻ: ịch sử cà phê Ethiopia

Cà phê Ethiopia: Nơi khởi nguồn của hạt cà phê

Ethiopia được biết đến như một trong những nơi khởi nguồn của hạt cà phê, với một lịch sử lâu đời và văn hóa phong phú xoay quanh loại thực phẩm quan trọng này. Trên thực tế, Ethiopia không chỉ là quê hương của cà phê mà còn là nơi mà cà phê arabica – […]