Lưu trữ thẻ: nhà tù Hỏa Lò

Khám Phá Nhà Tù Hỏa Lò: Chứng Nhân Lịch Sử Hùng Tráng

Nhà tù Hỏa Lò, nằm ở trung tâm thủ đô Hà Nội, là một trong những di tích lịch sử quan trọng của Việt Nam. Được xây dựng từ thời Pháp thuộc, nhà tù Hỏa Lò không chỉ là nơi giam giữ các chiến sĩ yêu nước mà còn là chứng nhân của những trang […]