Lưu trữ thẻ: xuất khẩu cà phê

Cà phê đặc sản: Nâng tầm cà phê Việt

Cơ hội phát triển cà phê đặc sản để làm bước tiến nâng tầm cà phê Việt, cà phê đặc sản là phân khúc cao cấp nhất trong ngành này, được đánh giá bởi Hiệp hội Cà Phê Đặc Sản Thế Giới (SCA) và Viện Chất Lượng Cà Phê Thế Giới (CQI) với thang điểm […]