Lưu trữ thẻ: cơ chế first crack

First Crack Trong Rang Cà Phê: Hiểu Về Quá Trình và Ý Nghĩa

First Crack Trong Rang Cà Phê

First crack là một giai đoạn quan trọng trong quá trình rang cà phê. Đây là thời điểm khi hạt cà phê bắt đầu nổ, tương tự như tiếng nổ của bỏng ngô. First crack đánh dấu sự chuyển biến lớn trong quá trình rang. Đặc điểm nổi bật: Âm thanh: Nổ lách tách giống […]